Your Cart

Yedi iklim Turkish book C1 + audio

On Sale
$1.99
$1.99
Added to cart

Yedi İklim Türkçe Seti

Yedi İklim Türkçe Set, prepared by the Turkish Education Directorate, consists of course books, workbooks, teacher's books, listening booklets and audio CD's. These sets are developed taking into consideration the levels and basic living areas given in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

The book sets comprises the A1, A2, B1, B2, C1 and C2 levels and are used at the Cultural Centers, the Turkology departments that collaborate with the Institute, and the Turkish Teaching Centers in Turkey.


Türkçe Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, dinleme kitapçıkları ve ses CD'lerinden oluşan "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti" hazırlanmıştır. Bu setler "Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni"ndeki düzeyler ve temel yaşam alanları göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

Hâlihazırda A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyindeki kitap setleri Kültür Merkezlerinde, işbirliği içinde olunan Türkoloji Bölümlerinde ve yurt içindeki Türkçe Öğretim Merkezilerinde uygulanmaktadır.


You will get the following files:
  • PDF (129MB)
  • RAR (245MB)

Customer Reviews

There are no reviews yet.